15 de maig, 2008

Ara va de bo!

Ens trobem en la recta final del curs. Els exàmens de la 3a avaluació i la temuda PAU s'acosten. Cal aprovar-los i, si és possible, amb bona nota. Recordeu que els comentaris de text no només són un exercici al voltant d'un text, sinó que, també, són un text (adequat a la situació comunicativa, ben estructurat, coherent i ben cohesionat). És per això que, a més de dominar l'ortografia i la gramàtica, heu de fer servir estratègies per generar idees i estructurar-les de manera eficaç.
Un bon material de suport és el quadern Pràctiques de Llengua 7. Com escriure un text (Vicent Mas, Tàndem Edicions). Si us trobeu amb dificultats a l'hora de redactar, o bé si voleu millorar l'expressió dels vostres textos, us pot ser molt útil. Ànim!