14 de desembre, 2007

L'oració composta: coordinades i subordinades

Després de presentar i aprendre a reconéixer una mica les propietats textuals, fem ara l'estudi de l'oració composta: els diferents tipus de coordinades i de subordinades substantives, adjectives i adverbials. Ja sabeu que practicarem el reconeixement de les diferents proposicions al costat del tipus de connectors que fan servir, alhora que jugarem a canviar aquests per d'altres que tinguen un valor equivalent. En el cas de les oracions de relatiu, haurem de detectar la funció sintàctica i l'antecedent del pronom emprat.
Heus ací un parell de quadres que contenen, en suma, la classificació i els connectors que se solen usar per a formar oracions complexes. Potser hi falta desplegar millor l'apartat de l'oració de relatiu en les diferents funcions sintàctiques del pronom. Ho farem a classe. Mentrestant, descarregueu-vos aquests dos fulls que seran la nostra xulla per repassar la unitat 8 del llibre de text. Més endavant completarem aquest apartat amb nous exercicis.