Lit. Contemporània

16 TEMES DE LITERATURA

Ja sabeu que la tercera part de la prova de valencià de les PAU consta de dues qüestions. La primera d'elles se centra en la producció d'un escrit d'extensió mitjana (unes 150 paraules) en què exposareu un d'aquests 16 temes de LITERATURA:


 1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època.
 2. Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor.
 3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què.
 4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocul­tural.
 5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la so­cietat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.
 6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70.
 7. Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic.
 8. Explica les característiques més importants de la producció poètica de Sal­vador Espriu.
 9. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual.
 10. La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i raona-ho.
 11. Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70.
 12. Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de Pedrolo.
 13. Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual.
 14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món audiovisual.
 15. Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època. 
 16. Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània. Explica-ho.   Literatura catalana de postguerra from Lluís Rius

Tema 2 Enric Valor

 
Tema 3 Mercè Rodoreda


Tema 4 La narrativa dels anys 70 a l'actualitat
Tema 5 La narrativa curta de Quim Monzó
 Tema 6:

 Tema 7:
 Tema 8:
Tema 9:
Tema 10:
  Temes 11-13:
-->
Prezi temes 11 i 13

Tema 12:

Tema 14:
 
Tema 15: Joan Fuster

Ser Joan Fuster

Tema 16: Joan Francesc Mira