03 de desembre, 2008

La submissió lingüística: conducta apresa i rectificable

Ferran Suay és un famós psicolingüista valencià que realitza des de fa quatre anys el que s'anomena "Taller d'espai lingüístic personal". Hi ha moltes persones valencianoparlants -de llengua primera o segona- que voldrien usar i reivindicar el valencià en molts àmbits en què no s'atreveixen i senten com la seua llengua retrocedeix i és injustament mal considerada.

En les dues presentacions de baix, elaborades per Suay, s'aborden les causes de la submissió lingüística dels valencians enfront dels castellanoparlants. La desemparança històrica s'aprén, ja siga per imitació de les conductes dels poderosos, per evitar castics o per aconseguir premis i consideració. Al segle XXI podem apel·lar a la fidelitat lingüística dels valencians que parlen i que han aprés la llengua perquè, entre altres coses, les actuacions individuals usant i defensant el valencià són rellevants.

Us invitem a revisar aquestes idees, a entendre-les i a fer-vos-en un esquema per tal de completar el vostre estudi al voltant de la Sociolingüística i les diverses actituds dels valencianoparlants. Són de gran interés. (Observeu que les idees bàsiques estan repetides en els dos power points).