08 de gener, 2009

Treball sobre els textos assagístics


Ja sabeu que la lectura de la segona avaluació està formada per un recull de textos d'autors com Josep Pla, Montserrat Roig, Ferran Garcia-Oliver i Joan Perucho. Es tracta que feu una aproximació a aquests escriptors, a la seua obra i, més concretament, a l'assaig. Us adjunte el guió del treball que haureu de lliurar abans del 13 de febrer.TREBALL SOBRE ELS TEXTOS ASSAGÍSTICS

 1. Què és l’assaig? Fes-ne la definició i explica’n les característiques més destacades. Pots buscar informació en llibres de text o enciclopèdies de llengua i literatura.
 2. Redacta la biografia dels autors dels textos seleccionats. Si pots, escriu sobre l’estil, la temàtica, etc., de cadascun d’ells.
 3. Fes una anàlisi de l’estil de cada autor. Hi has d’especificar aquells trets més definitoris, que els distingesquen dels altres, com ara la temàtica, la intertextualitat, la dixi, la sintaxi oracional, la cohesió textual, el lèxic... Posa exemples extrets dels textos.
 4. Situa els textos en un context històric i cultural determinat. Moltes de les característiques textuals vénen determinades per l’època, les vivències, la ideologia de cada autor.
 5. De vegades, l’assagista planteja problemes contemporanis i pren una postura. Destria quins són els problemes plantejats per la selecció d’autors que hem fet.
 6. Fes un comentari dels textos de dos dels autors proposats. Recorda que cal seguir l’esquema de comentari. No oblides que, a l’hora de fer un comentari, estàs creant, també, un text. Cal que que acomplesca la regla de les tres C: claredat, Concisió i Correcció.

01 de gener, 2009

Lectures voluntàries


De segur que estàveu esperant el guió per fer el treball sobre les lectures voluntàries, oi que sí? Donc bé, ací el teniu. Si podeu dedicar-vos-hi, sabeu que és temps guanyat en la cursa de fons que és el segon de batxillerat. Convé que presenteu els treballs en word per tal d'esmenar-ne les possibles errades o d'enriquir els vostres textos en qualsevol moment de la redacció. Ja sabeu: com més sucre, més dolç!

 1. Indicació del títol, de l'autor i l'editorial, així com de l'any de l'edició de l'exemplar que heu llegit.
 2. Tema general de l'obra, segons el vostre criteri, i possibles temes secundaris. Si l'obra planteja alguna moralitat, expliqueu-la. (5 línies aprox.)
 3. Breu argument de l'obra esmentant els noms propis dels principals protagonistes (20-25 línies)
 4. Quin tipus de narrador apareix en l'obra, (extern, intern i modalitats)? Raonament i marques lingüístiques.
 5. Varietat diatòpica en què està escrita l'obra. Marques lingüístiques.
 6. Caracterització de tres personatges, si més no, que els definisquen amb adjectius i pel seu comportament i actuacions. Cal que assenyaleu les relacions existents entre ells i, també, el grau d’evolució que experimenten al llarg de l’obra.
 7. Època en què transcorre l'acció i durada aproximada de tots els esdeveniments narrats.
 8. Llocs principals que formen el marc en què transcorren els successos narrats.
 9. Valoració dels possibles elements simbòlics presents a l'obra.
 10. Valoració personal. Possibles apartats: és interessant, fàcil, amena, moralitzant, fantàstica, complexa, rica... Podeu relacionar-la amb altres lectures anteriors. Podeu imaginar-vos l'autor, les seues preocupacions, les denúncies que hi fa, la intencionalitat, etc. (10 línies aprox.)
 11. Convé que presenteu el vostre treball amb una biografia de l’autor, les temàtiques que sol tractar, l’estil…
  En el cas dels llibres que contenen diverses històries, apliqueu el mateix esquema d'anàlisi a quatre dels relats i reduïu a la tercera part aproximadament les línies demanades dels apartats que les assenyalen.