Adequació

Teoria i pràctica de l'adequació textual

1. Fitxes de l'adequació

2. Quadre de les tipologies textuals i les seues característiques