10 d’octubre, 2006

El resum d'un text: proposta d'exercici complementari


Un resum és una operació de reducció de la informació mínima fonamental. En esta operació un cert nombre de proposicions poden ser substituïdes per una macroproposició que incorpora o subsumeix la informació més detallada en un nivell global de generalització. El problema no rau tant en la detecció del tema -que esdevé fàcil- com ara en la selecció de la informació bàsica que l’autor pretén transmetre al text. Detectar els temes i els subtemes i relacionar-los de la forma com ho fa l’autor és una de les tasques importants per fer un bon resum.

EXERCICIS:

1.-Subratlla les incorreccions que trobes als textos resum de baix.
2.-Tot coneixent el text original del qual procedeixen estos resums, valora el text 2 i el 5 d’este full, pel que fa a la consecució de l’objectiu "resum de l'article «Epitafi del garrofer»."
3.-Tria un dels cinc textos i redacta’l de nou millorant-ne l’estil.


[TEXT 1] El text parla de el mal considerat que esta el garrofer y el compara amb altres arbres millor considerats. Per això a l’hora de buscar una bona ombra ningú va a refugiarse a altre arbre que no sigui el garrofer aunque fisicament sigui lleig les persones acudim a ell.
_______________________________________________________

[TEXT 2] Aquest text critica la poca consideració i el poc afecte que la gent li té al arbre del garrofer. Per a l’autor del text, aquest arbre és el més especial dels arbres, i en la Marina, on ell viu, és més valorat que els demés.
_______________________________________________________

[TEXT 3]L’autor d’aquest text fa una reivindicació del garrofer. Utilitza comparacions frent a dues abres més: l’olivera i l’ametler, per deixar clar l’igualtat de condicions. Els pocs elogis del garrofer fan una xicoteta discriminació, sens dubte, frent al rest.
No obstant, a la fi del text s’argumenten algunes de les qualitats i utilitats del garrofer.
_______________________________________________________

[TEXT 4] El text de Antoni Selva, argumenta raons per defendre el garrofer. Afirma que arbres com l’olivera i l’atmeler son mes bonicos, pero exposa i descriu les cualitats que poseis el garrofer, com el seu fruit que va donar de menjar en la guerra, la seua ombra (que es mes extensa que l’olivera i l’atmeler) i la seua utilitat per als camperols...
El problema que té es el recorde que dona a la gent de la guerra a causa de que van ser d’ell del que s’alimentaren
_______________________________________________________

[TEXT 5] Hi han molts elogis a l’olivera i a l’ametler i n’hi han motius per aixo, l’olivera te una bellessa molt simple i l’ametler quan floreix emergeix com un miracle. Pero al garrofer poques vegades se li han fet elogis. D’acord que es recordat amb horror per l’època de guerra i pels restrenyiments del seu fruit, pero te també moltes coses bones, la gent li te cert afecte, fa una ombra molt més espessa que l’olivera i l’ametler, els llauraors pengen la botija de les seues banques i quan un día de festa vols berenar o menjar-te una paella, l’obra del garrofer es la mitjor i no la de l’olivera, ni l’ametler, ni tampoc el pi.

8 comentaris:

Anònim ha dit...

(TEXT 5) Durant molt de temps s'han fet molts elogis a l'olivera i a l'ametler i cal dir que hi han hagut motius per fer-los. L'olivera té una bellesa simple però dolça al mateix temps i l'ametler sembla un miracle quan floreix. No obstant, al garrofer poques vegades se li han fet elogis. Potser la gent recorde el garrofer amb cruesa i horror a causa d'haver sigut l'aliment principal durant l'època de la guerra i pels restrenyiments que causen el seu fruit, però s'ha de dir que també té aspectes positius que han fet que la gent li tinga un cert afecte. I és que, aquest arbre fa una ombra més espessa i agradable que la de l'olivera i l'ametler, a més a més en les seues branques els llauradors poden penjar les seues botijes. És per això que el garrofer també es pot considerar un arbre digne d'un elogi.

Marta Martínez Rubio 22-C

Anònim ha dit...

[TEXT 4]Antoni Selva, argumenta al seu text algunes raons per defendre el garrofer, perque pensa que no està valorat justament. Afirma que arbres com l’olivera i l’atmeler són més bonics, però exposa i descriu les qualitats que poseix el garrofer, com el seu fruit, que va alimentar molta gent en la guerra, la seua ombra (que és més extensa que la de l'olivera i la de l’atmeler), la seua utilitat per als camperols...
El problema que causa és el record que produeix a la gent que va viure la guerra i que va alimentarse de garrofes.

Elena Pechuán Ramírez 22-C

Anònim ha dit...

[TEXT 1] El text parla de que el garrofer no està ben valorat i el compara amb altres arbres amb més prestigi. Malgrat això, a l’hora de buscar una bona ombra ningú va a refugiarse a altre arbre que no siga el garrofer. En conclusió, encara que físicament no siga tan atractiu per a nosaltres, acudim a ell.

Anònim ha dit...

(Text 1)El text parla de que el garrofer no està ben valorat i el compara amb altres arbres amb més prestigi. Malgrat això, a l'hora de buscar una bona ombra, ningú va a refugiarse a altre arbre que no siga el garrofer. En conclusió, encara que físicament no siga ta atractiu per a nosaltres, acudim a ell.
Mª José Frechina Calvo 22-C

Anònim ha dit...

(Text 1) Aquest text d’Antoni Selva argumenta raons i dona valuosos motius per a defendre el garrofer. L’autor afirma que arbres com l’olivera i l’ametler son molt bonics i han de ser respectats per tot el mon, però també diu que el garrofer es mereix que el seu nom perdure com un majestuós arbre. També exposa i descriu les qualitats que posseeix aquest arbre: el seu fruit, que va donar de menjar en la guerra a persones desemparades sense cap diners i aliments; la seua bonísima ombra (millor que la de l’olivera i l’ametler) que te gran utilitat per als camperols, perquè així poden resguardar-se davall d’ell durant la seua jornada de treball...
Potser la gent tinga el record de la guerra a causa de que va ser aquest l'arbre del qual s’alimentaren; però jo pense que es millor pensar que aquest arbre potser haja salvat la vida de moltes persones amb el seu meravellós fruit.

Anònim ha dit...

(Text 1) Aquest text d’Antoni Selva argumenta raons i dona valuosos motius per a defendre el garrofer. L’autor afirma que arbres com l’olivera i l’ametler son molt bonics i han de ser respectats per tot el mon, però també diu que el garrofer es mereix que el seu nom perdure com un majestuós arbre. També exposa i descriu les qualitats que posseeix aquest arbre: el seu fruit, que va donar de menjar en la guerra a persones desemparades sense cap diners i aliments; la seua bonísima ombra (millor que la de l’olivera i l’ametler) que te gran utilitat per als camperols, perquè així poden resguardar-se davall d’ell durant la seua jornada de treball...
Potser la gent tinga el record de la guerra a causa de que va ser aquest arbre del qual s’alimentaren; però jo pense que es millor pensar que aquest l'arbre potser haja salvat la vida de moltes persones amb el seu meravellós fruit.

Diego Fuentes Garcia 22-C

Anònim ha dit...

(Text 1) Aquest text d’Antoni Selva argumenta raons i dona valuosos motius per a defendre el garrofer. L’autor afirma que arbres com l’olivera i l’ametler son molt bonics i han de ser respectats per tot el mon, però també diu que el garrofer es mereix que el seu nom perdure com un majestuós arbre. També exposa i descriu les qualitats que posseeix aquest arbre: el seu fruit, que va donar de menjar en la guerra a persones desemparades sense cap diners i aliments; la seua bonísima ombra (millor que la de l’olivera i l’ametler) que te gran utilitat per als camperols, perquè així poden resguardar-se davall d’ell durant la seua jornada de treball...
Potser la gent tinga el record de la guerra a causa de que va ser aquest l’arbre del qual s’alimentaren; però jo pense que es millor pensar que aquest arbre potser haja salvat la vida de moltes persones amb el seu meravellós fruit.

Diego Fuentes Garcia 22-C

Anònim ha dit...

He llegit la vostra proposta de resums a “Epitafi del garrofer”. Són acceptables en el pla del contingut. Quant a l’expressió escrita, vigileu les errades que he destacat i tracteu d’esmenar-les.

-hi han hagut motius
-pels restrenyiments que causen el seu fruit
-botijes

-Atmeler
-El problema que causa és (no és un problema)

-El text parla de que (Vigila la sintaxi de les substantives de CRV i l’estil: un text no parla)
-a causa de que va ser
-jo pense que es millor pensar que aquest arbre potser haja salvat la vida de moltes persones amb el seu meravellós fruit. (No s’dmeten opinions en el resum d’un text).

Toni de la T.