29 d’octubre, 2012

Exposicions de literatura. L'assaigEls primers temes que treballarem seran els de l'assaig:

15. Valora la repercussió de l'assaig de Joan Fuster en el context de l'època.
En aquest enllaç podreu veure uns vídeos de Joan Fuster

 

Per elaborar-los consulteu el llibre de classe, els textos i les pàgines web que trobareu pitjant sobre l'enunciat del tema.

Recordeu que el treball té dues parts:  l’elaboració de l’exposició a classe i la redacció del tema per preparar les proves (del curs i les PAU). L’extensió aproximada d'aquest text pot ser d'unes 300 paraules. El tema que redacteu serà el que passareu als companys.

El tema l’heu de desenvolupar sempre a partir de l’enunciat de la pregunta. Així i tot no podeu deixar de parlar de l’autor en general i de la seua obra en particular. Aquesta part, més general, pot estar al principi de l’exposició i, a continuació, us centreu en l’enunciat de la pregunta.

11 d’octubre, 2012

Ser Joan Fuster. Antologia de textos fusterians
Planificació lectura:

Llegir els articles i fer les activitats corresponents seguint aquest calendari:
 1. El món de cada dia i En la nostra societat de consum (26 d’octubre)
 2. Reflexions generals i diverses, De joves i de vells i Ecologisme i contradiccions (2 de novembre)
 3. De la por a la guerra, Aforismes i Dues notes (16 de novembre)
El dia assenyalat dedicarem part de la classe a comentar i debatre sobre els temes dels diferents articles. Portareu les activitats per escrit dels apartats corresponents i totes aquelles anotacions, reflexions que us haja suggerit la seua lectura.
Activitats del llibre
1. Activitats introductòries :
 • Característiques generals de l’assaig.
 • Situació de la literatura durant la postguerra, especialment la del gènere assagístic.
 • Busca informació sobre l’autor.
2. Activitats de caràcter general:
Llegir-les amb atenció per tenir en compte les recomanacions.
3. Propostes concretes sobre els textos seleccionats:
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.14, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.33, 3.34.
De tots els articles podeu indicar tema i arguments emprats.
Treball final
Fer una ressenya de l’obra ( que presentareu junt amb les activitats anteriors) el dia 23 de novembre.
La ressenya consta de tres parts:

 1. Biografia:
  1. Aspectes de la vida de l’autor relacionats amb el tema de l’obra.
  2. Fitxa tècnica.
 2. Resum (descripció de l’obra)
  1. Tema
  2. Les idees
  3. la finalitat (que pretén aconseguir l’autor amb les idees que exposa.
 3. Opinió crítica (valoració de l’obra)
  1. Valoració crítica de:
   • El tema i les conclusions.
   • La postura adoptada per l’autor davant el tema.
  1. Breu conclusió sobre:
   • Les vivències que t’ha generat.
   • Els nous coneixements que t’ha aportat.
   • La teua postura davant el tema. Estem d’acord amb les idees que presenta? Estem en contra? Per què?
   • La possible utilitat i interés de l’obra.
   • La comparació amb altres obres sobre el mateix tema.03 d’octubre, 2012

El text expositiuPer repassar tot el que hem estat treballant aquest darrers dies ací teniu un text que heu de dur comentat el proper dia de classe.

PREPAREM LA LITERATURA
Ja sabeu que la tercera part de la prova de valencià de les PAU consta de dues qüestions. La primera d'elles se centra en la producció d'un escrit d'extensió mitjana (unes 150 paraules) en què exposareu un d'aquests 16 temes de LITERATURA:


1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època.
2. Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor.
3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què.
4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocul­tural.
5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la so­cietat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.
6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70.
7. Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic.
8. Explica les característiques més importants de la producció poètica de Sal­vador Espriu.
9. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual.
10. La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i raona-ho.
11. Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70.
12. Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de Pedrolo.
13. Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual.
14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món audiovisual.
15. Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època.
16. Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània. Explica-ho.  

Al llarg del curs treballarem els temes de la següent manera: vosaltres, per grups, i amb el material que us proporcionarem (textos, articles, pàgines web),  elaborareu i exposareu en classe, els temes que fan referència als autors. Aquestos temes, junt als generals que treballarem amb vosaltres a classe, formaran part del dossier de literatura que l'aula-grup confeccionarà.

A classe comentarem tots els dubtes sobre aquest assumpte i temporalitzarem les exposicions. De moment la feina que teniu es decidir quin tema un agradaria treballar. Endavant!