11 d’octubre, 2012

Ser Joan Fuster. Antologia de textos fusterians
Planificació lectura:

Llegir els articles i fer les activitats corresponents seguint aquest calendari:
 1. El món de cada dia i En la nostra societat de consum (26 d’octubre)
 2. Reflexions generals i diverses, De joves i de vells i Ecologisme i contradiccions (2 de novembre)
 3. De la por a la guerra, Aforismes i Dues notes (16 de novembre)
El dia assenyalat dedicarem part de la classe a comentar i debatre sobre els temes dels diferents articles. Portareu les activitats per escrit dels apartats corresponents i totes aquelles anotacions, reflexions que us haja suggerit la seua lectura.
Activitats del llibre
1. Activitats introductòries :
 • Característiques generals de l’assaig.
 • Situació de la literatura durant la postguerra, especialment la del gènere assagístic.
 • Busca informació sobre l’autor.
2. Activitats de caràcter general:
Llegir-les amb atenció per tenir en compte les recomanacions.
3. Propostes concretes sobre els textos seleccionats:
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.14, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.33, 3.34.
De tots els articles podeu indicar tema i arguments emprats.
Treball final
Fer una ressenya de l’obra ( que presentareu junt amb les activitats anteriors) el dia 23 de novembre.
La ressenya consta de tres parts:

 1. Biografia:
  1. Aspectes de la vida de l’autor relacionats amb el tema de l’obra.
  2. Fitxa tècnica.
 2. Resum (descripció de l’obra)
  1. Tema
  2. Les idees
  3. la finalitat (que pretén aconseguir l’autor amb les idees que exposa.
 3. Opinió crítica (valoració de l’obra)
  1. Valoració crítica de:
   • El tema i les conclusions.
   • La postura adoptada per l’autor davant el tema.
  1. Breu conclusió sobre:
   • Les vivències que t’ha generat.
   • Els nous coneixements que t’ha aportat.
   • La teua postura davant el tema. Estem d’acord amb les idees que presenta? Estem en contra? Per què?
   • La possible utilitat i interés de l’obra.
   • La comparació amb altres obres sobre el mateix tema.