18 d’octubre, 2006

Quadres i exercicis de sintaxi de l'oració composta


"Un està convençut que, fora d'alguns rudiments teòrics, la gramàtica s'aprén llegint i escrivint, i que aquell que arribe, per exemple, a llegir bé una pàgina, entonant bé les oracions i desentranyant amb la veu el contingut i la música de l'idioma, aquest sap sintaxi. Només aleshores, com una confirmació i un enriquiment d'allò que bàsicament ja se sap, arribarà la teoria a tenir un sentit i a millorar la competència lingüística de l'usuari".
Luis Landero. "El gramático a palos". El País, 14-12-1999 (traducció)


En la dura navegació entre la lectura, la producció escrita i la reflexió sobre la llengua, hi ha moments com ara els d'estos pròxims dies en què haurem d'aprofundir en tots els matisos que pot arribar a expressar un connector coordinant o subordinant i que caldrà manejar-los amb certa mestria. Per a practicar l'estudi de l'oració composta, heus ací cinc exercicis més que completaran els que ofereix el llibre de text. Bona digestió.

1.- Subratlla el nexe de cada oració composta i anota a la dreta si es tracta d’una coordinada (C), o subordinada (S). Assenyala si es tracta de substantives (Subs), o adverbials (Adv). Completa la classificació amb la funció sintàctica que tenen o la classe que són.

a. Com més s’investiga, més avança la ciència. -S. Adv. Comparativa
b. No m’agrada que arribes tard. -S. Subs. Subjecte
c. Vist que heu acabat, podeu eixir.
d. Qui canta els seus mals espanta.
e. No el perdonaré tret que no s’excuse.
f. El meu desig és que vingues a veure’m.
g. Este xic no és el que semblava.
h. No s’ha presentat a l’examen de por que el suspenguen.
i. No sé quan vindrà.
j. No canviarà l’oratge fins que arribe la primavera.
k. Sap orientar-se bé.
l. Canta tan malament que l’han fet fora de la coral.
m. Digueu-me si encara falta molt.
n. Per molt que li ho expliques, no t’ha d’entendre.
o. Dóna això a qui ho necessite.
p. Et recordes qui t’ho ha dit?
q. Podeu suprimir este mot sense que es perda el sentit.
r. Tinc el pressentiment que no vindran.
s. No ha menjat, ni tan sols ha begut durant hores.
t. És digne que li facen un monument.
u. Qui més, qui menys, tots estan implicats.
v. T’avindràs al fet que ell no tornarà més.
x. No em desagrada, més aviat em resulta estrany.
y. El pa és desitjat pel qui passa fam.
z. Per fi han venut el pis, així, s’han comprat una casa al camp.
1. Ells no volen anar de cap manera, amb tot, crec que anirien.
2. No em va malament, ans al contrari, m’agrada.
3. No solament ho va dir, sinó que ho va fer.
4. Ell estudiava mentre que jo escoltava música.
5. Quants esforços he fet per tal de comprar un cotxe.

2.- Tradueix al valencià esta oració composta:

"El coche con cuyo diseño trabajamos desde que nos lo encargaron tiene que ser muy original para que se venda antes de que acabe el año".


3. En quines d’estes oracions compostes és incorrecte l’ús de la preposició. Fes una creu al damunt de la preposició incorrecta, i refés tota l’oració correctament.
a. No t’adones de que hi ha perill?
b. Tinc sospites de que és culpable.
c. Està acostumat a que l’ajuden en tot.
d. M’agrada somiar amb el fet que em toca la loteria.
e. No sé de què parles.

4. Indica al costat de cada oració si és substantiva o adjectiva, si el nexe “que” és conjunció o relatiu, i en tercer lloc la funció sintàctica de la proposició subordinada substantiva o la funció sintàctica del relatiu “que”.
Em satisfà que sigues tan amic del meu fill.
Cada dia s’esforça més que els resultats siguen bons.
El meu germà està que se l’emporten els dimonis.
Tinc una pomera que regue cada mes.
La pel·li que tant us agradava l’han llevat del cine.


5. Agafant de l’exercici 1 de dalt les tres oracions compostes que s'indiquen, copia-les de nou canviant el connector per un altre d’equivalent.

Condicional:
Causal:
De temps:
Concessiva:

Perquè pugueu fer més pràctiques amb l'oració composta adjuntem ací baix un document amb tres models d'exàmens de sintaxi que tenen cadascú 50 ítems o respostes qualificables. El primer ja ha estat reproduït línies amunt. El segon document presenta dos quadres que abracen els connectors que formen les oracions subordinades (substantives, adjectives i adverbials) i les coordinades.
QUADRES DE LA SINTAXI DE L'ORACIÓ COMPOSTA >>>
EXERCICIS DE SINTAXI DE L'ORACIÓ COMPOSTA >>>
- - - - - - - - - 

P.S.  Reprenem els exercicis de l'oració composta elaborats en formularis de Google per tal de revisar el grau de reconeixement que cadascú té de les oracions coordinades, les subordinades substantives, adjectives i adverbials. 

Contesteu-los i pregunteu dubtes al vostre professor o professora.