29 de maig, 2007

Solucionari de les preguntes als textos de les PAU en valencià

Després de l'examen final d'anàlisi de text convé fer-ne una breu valoració. En revisar els vostres comentaris s'ha de constatar que les dues preguntes de caire lèxic i gramatical han sigut el cavall de batalla de l'exercici ja que ben pocs les han respost correctament o de manera completa. La nota mitjana ha estat de punt i mig sobre tres, per la qual cosa es fa necessari revisar estos dies els diferents aspectes lèxicogramaticals que s'hi plantegen.


A classe, i de forma voluntària els repassarem de nou. Això no obstant, per a aquells que vulgueu estudiar pel vostre compte, us deixe ací les respostes i el sistema de baremació detallada que se sol fer en l'exercici de les qüestions amb el fi que les estudieu i que doneu molta més importància a la contestació d'estes "innocents" preguntes que us abaixen generalment la nota del comentari.


Heus ací el solucionari als sis darrers textos que es van presentar a les PAU de valencià. Es troben al web del Departament de Català de la U.V. i les enllace ací una per una. Observeu com sol desglossar-se en apartats la baremació de cada pregunta i com s'espera de moltes preguntes una contestació detallada.


>>>Respostes a "La mirada"
>>>Respostes a "De buit en buit"

18 de maig, 2007

Comentari elaborat de "Pena de mort a Enrique Iglesias"

La setmana vinent serà l'última lectiva per al segon de Batxillerat. Al nostre centre dediquem la setmana als exàmens finals i les recuperacions. Ara és més necessari que mai estar serens per a recapitular allò estudiat i consolidar coneixements. Les habilitats i les destreses del comentari s'han adquirit amb les moltes o poques pràctiques que hem fet i amb les lectures atentes que ens han servit de model. Parlant de models. Heus ací un comentari elaborat que pot servir de guia sobre un dels textos de major dificultat per a vosaltres a l'hora d'abordar-lo: "Pena de mort a Enrique Iglesias", de Quim Monzó. Es tracta de la columna que va eixir fa quatre cursos a les PAU en valencià. El model que us presentem té molt en compte les limitacions amb què us podeu enfrontar si el text de la prova és difícil a causa del lèxic o de la informació implícita (cultural, literària, social, etc.) D'un text difícil també es poden inferir coses: el punt de vista de l'autor, la ironia o distància entre el que afirma i el que pensa realment, els coneixements que se li pressuposen i els que demana al lector ideal -ja puguen ser o no joves com vosaltres-, el grau de formalitat o confiança que intenta establir amb el destinatari... No us espanteu de les possibles dificultats i intenteu posar-vos en la pell de l'autor malgrat que no pense en vosaltres. Per acabar, el model de comentari elaborat l'hem repartit avui en classe i el pengem al bloc per si algú no l'ha agafat. És només un model amb la trampa d'haver disposat de molt més temps que una hora i mitja, i fet per un professor. La tria d'elements i les valoracions i opinions són, clar està, subjectives i discutibles. Quedeu-vos amb la manera de seleccionar i d'organitzar l'exposició, amb els subratllats que s'han de fer per cada apartat, i amb aquelles expressions que pugueu imitar al comentari vostre. Ja sabeu: poseu exemples i raoneu per què o per a què fa servir l'autor els diversos mecanismes que comenteu. Feu paràgrafs a doble espai. Un esquema personal previ us ajudarà a organitzar els apartats que vulgueu comentar. No oblideu de revisar el vostre escrit per si cal fer-hi esmenes... En fi, que procureu disfrutar també del text que comenteu per tal que no us resulte massa impersonal i sí més accessible. I sort per al dilluns.

>>>Descarrega't en word el comentari elaborat de "Pena de mort a Enrique Iglesias", de Quim Monzó.