28 de novembre, 2007

Les propietats textuals (1a part)

La pròxima setmana tenim el control d'avaluació al voltant dels diferents nivells i aspectes de descripció d'un text breu -ja siga expositiu o argumentatiu-. Hem revisat totes les característiques i els elements que el fan adequat, coherent i cohesionat. Hem resumit alguns textos i hem elaborat opinions breus. Però tan sols hi hem fet un primer acostament general, només per fer-nos la idea del que suposa "teixir" amb mots i del producte final, el "teixit" (textum o text). Us adjuntem unes pàgines que aborden les qüestions següents:
1. La lingüística del text
2. Nivells de descripció d'un text
2.1. Procés d'elaboració d'un text
2.2. Les propietats textuals
- Esquema de comentari de text
- Tipus d’arguments i recursos argumentatius
- Els connectors textuals
- Remarques sobre els connectors
- Recursos ortotipogràfics: cometes, guió, cursiva, claudàtor
Us recomanem que vos descarregueu el text que us proposem com a eina de revisió dels conceptes i exercicis desplegats a classe.
-Descarrega't ací >>> "Nivells de descripció del text. Les propietats textuals".