07 de gener, 2013

La narrativa

En uns dies tornarem als temes de literatura i heu d'anar pensant en preparar les exposicions de classe. Començarem treballant la narrativa, primer explicarem com era la situació del gènere narratiu després de la guerra civil i quina ha estat la seua evolució fins els nostres dies. A continuació estudiarem  tres autors destacats d'aquest gènere.

  Ací teniu unes quantes adreces per elaborar els temes de literatura. Per a l’exposició feu-vos un guió dels aspectes essencials i relacioneu-los a partir de l'enunciat del tema. Les qüestions us poden orientar. 

 

 
2.  Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor.
 


1-La natura com a tema en la narrativa de Valor.
2-Característiques del seu registre literari.
3- Paper que exerceix la narrativa valoriana en la nostra literatura (Cicle de Cassana)
4- Diversitat de l'obra d'Enric Valor.
 
 
3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què.1- El retrat psicològic femení en les novel·les de Rodoreda.
2- Quines etapes de la vida es reflecteixen a les seues novel·les? Explica-ho.
3- La presència dels símbols en les seues narracions.
4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literàriai del context sociocultural.

https://sites.google.com/a/laserpblanca.com/la-serp-blanca/4-tema-literatura-catalana-pau


5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa. 1- Temes i estil de Quim Monzó als seus relats.
2- Visió de la vida present als seus relats? Relació amb la societat contemporània