07 de novembre, 2006

Sobre el pensament de VOLTAIRE en L'Ingenu

Sobre les idees de Voltaire al conte de L'Ingenu ens hem examinat la setmana passada i la veritat és que, controls en mà, considere que heu arribat a captar prou bé el que volia expressar mitjançant els personatges i les situacions. Tots tenen gran força i reflecteixen un prototip d'ésser humà de carn i ossos imperfecte. Però alguns estan idealitzats.
Vull repetir ací algunes preguntes del control escrit per tal que, revisades les vostres respostes, pugueu expressar-les i matisar-les novament, de manera que feu conéixer a la resta de companys el que en penseu. Aneu incloent els vostres comentaris a esta entrada segons com us parega, però responent -copiant del vostre examen- una de les quatre preguntes ací formulades.
  1. Posa exemples extrets de la lectura en els quals la raó i la tolerància donen millor resultat que els dogmes i l'autoritat arbitrària.
  2. Exemplifica un parell de casos en què Voltaire denuncia en el conte superxeries i afany de domini per part d'algun personatge.
  3. Al llarg de l'obra, l'autor francés fa una dura crítica a la societat francesa (convencions socials, monarquia, jansenistes, jesuïtes, etc.). Extrau-ne un cas concret i comenta'l.
  4. Què significa l'afirmació de Joan Fuster que Voltaire és un dels pensadors "detergents"?

Recordeu que només heu de revisar una mica la coherència i la cohesió del vostre escrit de l'examen per a publicar-lo en els comentaris a esta entrada. Els espere. Ens serviran per treballar també a classe.