03 de març, 2009

Prohibim els llibres: model d'examen de comentari


S'acosten les falles, sí, i açò em recorda que la traca final és ben a prop. Queden nou setmanes (i mitja?) de classes reals, i cal que, a partir d'ara, el treball de comentari siga un quefer diari.
Tinc un recull de textos, arreplegats al llarg de moltes lectures gens innocents, i aquest que us presente, Prohibim els llibres (escrit per Empar Moliner i publicat a la Revista Illa, ed. Bromera, octubre de 2007), pense que reuneix moltes de les virtuts dels articles d'opinió. L'he emprat per a l'examen d'un dels grups de 2n de batxillerat que tinc, i sembla que no els ha anat gens malament. Ara bé, per obtenir bones qualificacions, a banda dels continguts aplicats al text, cal millorar molt l'expressió, i fer un repàs de sintaxi, formació de mots... sí, les típiques preguntes de la PAU. Us deixe ací les que he elaborat per al 22C. Potser us resulte d'alguna utilitat d'ací a l'examen.

Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents:

  1. Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i, per a cada mot, escriu-ne un altre format mitjançant el mateix procés que continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot de partida:

a) involuntàriament (línia 32)

b) reglaments (línia 22)

c) benintencionades (línia 48)

  1. Digues de quin tipus són i quina funció sintàctica fan els sintagmes o constituents destacats en cursiva en els fragments següents, extrets del text.

a) No hi ha fórmules perquè la gent llegeixi i està bé que no n’hi hagi.

b) Per a aquesta gent, anar a buscar un llibre en un d’aquests edificis estranys anomenats biblioteca és una excentricitat.

c) Llegir és un plaer estrany, que totes les persones addictives no podem deixar, però no cal que tothom s’hi enganxi.

  1. Escriu un sinònim o explica el significat que prenen en el text els mots següents:

a) enganxats (línia 15)

b) místics (línia 14)

c) malalts (línia 21)

4. Posa quatre exemples diferents de pressuposicions lingüístiques basades en el text i anomena’ls.